องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง

งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คิวอาร์โค้ด กลุ่มร้องทุกข์ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:240)(12/10/2559)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู:360)(27/09/2559)
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 4 - 7 (ดู:1086)(17/03/2559)
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 3 (ดู:926)(17/03/2559)
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 2 (ดู:974)(17/03/2559)