งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดู:161)(05/06/2558)
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู:91)(02/06/2558)
รับโอน ตำแหน่งนายช่างโยธา (ดู:340)(30/03/2558)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (ดู:663)(27/02/2558)
ค่านิยม 12 ประการ (ดู:622)(23/02/2558)