องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง

งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญชวนร่วมโครงการทอดผ้าป่าขยะสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดู:204)(13/03/2560)
เเผนการจัดการเรียนรู้ KM. (ดู:342)(14/12/2559)
ระบบสารสนเทศสนับสนนุการบริหารจัดการของ อปท./ข้อมูลประวัติบุคลากร อบต.หูกวาง (ดู:411)(13/12/2559)
ระบบสารสนเทศสนับสนนุการบริหารจัดการของ อปท./ข้อมูลด้านCompetenของบุคลากรประเภททั่วไป (ดู:336)(13/12/2559)
ระบบสารสนเทศสนับสนนุการบริหารจัดการของ อปท./ข้อมูลด้านCompetenของบุคลากรประเภทวิชาการ (ดู:317)(13/12/2559)