งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
รับโอน ตำแหน่งนายช่างโยธา (ดู:274)(30/03/2558)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (ดู:598)(27/02/2558)
ค่านิยม 12 ประการ (ดู:547)(23/02/2558)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2558 (ดู:289)(23/12/2557)
อบต.หูกวาง ร่วมน้อมเกล้าถวายพระพร พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู:537)(09/12/2557)