งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 4 - 7 (ดู:734)(17/03/2559)
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 3 (ดู:620)(17/03/2559)
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 2 (ดู:655)(17/03/2559)
ชุดคำพูด (คลังข่าวมหาดไทย) ชุดที่ 1 (ดู:659)(17/03/2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู:625)(30/09/2558)