งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดู:416)(05/06/2558)
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู:272)(02/06/2558)
รับโอน ตำแหน่งนายช่างโยธา (ดู:472)(30/03/2558)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (ดู:786)(27/02/2558)
ค่านิยม 12 ประการ (ดู:804)(23/02/2558)