งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู:377)(30/09/2558)
รับโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ดู:700)(12/10/2558)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2558 (ดู:752)(31/08/2558)
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู:526)(02/06/2558)
รับโอน ตำแหน่งนายช่างโยธา (ดู:791)(30/03/2558)