งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:254)(20/01/2557)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2556 (ดู:458)(04/12/2556)
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (ดู:588)(07/11/2556)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหูกวาง (ดู:405)(26/08/2556)
ขอเชิญร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหูกวาง ๙ ส.ค. (ดู:665)(08/08/2556)