งานประเพณีวันลอยกระทง


อบต.หูกวาง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดเขากองทอง  หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โดย: อบต.หูกวาง
วันที่ 09/11/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างวัดเมรุวัดหูกวาง (ดู:1051)(07/08/2557)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (ดู:1224)(01/05/2557)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (ดู:924)(01/05/2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:1215)(20/01/2557)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2556 (ดู:1203)(04/12/2556)